PiękneParasolki.pl Szczecin

 

§1

Sklep internetowy, działający pod adresem www.piekneparasolki.pl, firmy Digitalcomp Piotr Karaczewski, NIP: 851-253-90-19, Regon: 320120848 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pszennej 32, 70-780 Szczecin, wpisanej do ewidencji działalnosci gospodarczej pod numerem 010413 prowadzonej przez Burmistrza Polic zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM.

§2

Zamówienia w sklepie internetowym PiekneParasolki.pl znajdującym się pod adresem: www.piekneparasolki.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

§3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego na liście przewozowym przesyłki.

§4

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza.

§5

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

§6

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

§7

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

§8

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas realizacji zostanie odpowiednio wydłużony. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

§9

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania płatności na konto Sprzedającego, wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem.

§10

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki. Zaleca się sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie - w szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia. W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona,  prosimy o kontakt ze Sprzedającym w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. 

§11

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na każdy sprzedany towar Kupujący otrzymuje rachunek lub - na życzenie - fakturę VAT.

§12

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia, zgodnie z wybraną opcją dostawy.

§13

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności:

  • przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie w ciągu 48 godzin towar jest pakowany i wysyłany. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu nadania przesyłki w przypadku zamówień składanych w święta i dni wolne od pracy.
  • poprzez system Płatności.pl, który udostępnia szereg szybkich i bezpiecznych metod płatności (szybkie transfery, zapłata kartą kredytową) - towar wysyłany jest w ciągu 48h od zatwierdzenia płatności.
  • płatność przy odbiorze - Opcja: Kurier za pobraniem.

§14

Towar odsyłany do reklamacji prosimy przesłać wraz z dowodem sprzedaży (rachunek, faktura VAT, wydruk maila z potwierdzeniem zamówienia).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, "jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu".

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru.

UWAGA: Przy zwrotach lub reklamacjach prosimy o korzystanie z adresu:

Pszenna 32, 70-780 Szczecin

§15

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym bezzwłocznie (maksymalnie 2 dni) od otrzymania zwracanego towaru.

§16

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego (biuro@piekneparasolki.pl).

§17

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej. W sprawach nieuregulowanych Regulaminen mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 


Strona głównaStrona główna

digitalcomp.pl - sklepy internetowe